Lwy - Oboźna 11Lwy warszawskie

Maska lwa wieńcząca trójkątny szczyt nad klatką schodową od strony ul. Karasia:

marzec 2017

Kamienica na rogu Karasia i Oboźnej 11:

maj 2021
źródło:

Fotopolska.eu

autor: Wiesław Zalewski