Lwy - pl. Krasińskich - studnieLwy warszawskie

Maski lwów z ujęciem wody ze studni:

wrzesień 2012
źródło:

Wikipedia Commons

Studnie na pl. Krasińskich:

studnia południowa

studnia północna

1915-20
źródło:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości

lata 20-te XX w. (?)
autor: Zdzisław Marcinkowski