Lwy - Plater 25Lwy warszawskie

Postać lwa na balkonie drugiego piętra:

marzec 2008