Lwy - Rejtana 3Lwy warszawskie

Lwy zdobiące przejazd bramny:

grudzień 2016