Lwy - Rynek Starego Miasta 31Lwy warszawskie

Płaskorzeźba przedstawiająca weneckiego lwa:

marzec 2017

Kamienica "Pod św. Anną":

sierpień 1942
listopad 2016
autor: Dobrochna Badora