Lwy - Rzeźba przy wybiegu dla lwów na terenie ZooLwy warszawskie

Rzeźba tzw. lwa śpiącego wg pierwowzoru autorstwa Theodora Kalidego przed wybiegiem dla lwów:

czerwiec 2012
autor: Krzysztof Jaszczyński (?)

Rzeźba lwa wieńcząca pomnik w Bytomiu:

1900-10
źródło:

Fotopolska

Rzeźba lwa przy północnym wejściu do warszawskiego Zoo (przy pawilonie z barem):

wrzesień 2005
źródło:

Portal Sztuka.net

Rzeźba ustawiona ponownie na bytomskim rynku oraz warszawska kopia przy wybiegu dla lwów:

2016
źródło:

Fotopolska

autor: Jolanta F.
czerwiec 2012
autor: Krzysztof Jaszczyński (?)

Krzysztof Jaszczyński i Ryszard Mączewski przy lwie :-)

wrzesień 2008
sierpień 2019
autor: Bogusław Kucharski