Lwy - Senatorska 35/37 - wejścieLwy warszawskie

Maski lwów na podporach balkonu nad wejściem głównym do pałacu:

marzec 2017
1925
źródło:

"Pałace: Rzeczypospolitej, Kazimierzowski, Radziwiłłowski i Błękitny"

Pałac Błękitny:

1925
źródło:

"Pałace: Rzeczypospolitej, Kazimierzowski, Radziwiłłowski i Błękitny"