Lwy - Wierzbowa 11Lwy warszawskie

Rzeźby siedzących chińskich lwów przed wejściem do restauracji "Cesarski Pałac":

marzec 2017
czerwiec 2014
źródło:

Google Street View

Kamienica Petiscusa - pl. Teatralny, Wierzbowa 11 róg Senatorska 27:

1938