Lwy - Wilcza 22Lwy warszawskie

Dwie maski lwów (antaby) na bramie wejściowej do kamienicy:

marzec 2017

Wilcza 22:

przed 1939 (?)
źródło: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy