Lwy - Zamek KrólewskiLwy warszawskie

Maski lwów znajdujące się nad każdym z okien parteru:

1915-1918
źródło:

TOnZP

Lwy nad oknami na skrzydle zamku mieszczącym Salę Senatorską:

15 października 1917 (?)

Zamek Królewski:

Po lewej widoczna brama prowadząca na dziedziniec kuchenny, po prawej oficyna przy Bramie Grodzkiej.

1862
autor: Karol Beyer