Lwy - Zamenhofa pomnikLwy warszawskie

Postacie lwów przy zniczach-menorach przed pomnikiem Bohaterów Warszawskiego Getta:

kwiecień 2013

Pomnik Bohaterów Getta:

kwiecień 2013