Bielańska Widok ogólny - strona nieparzystaokolice skrzyżowania z Tłomackiem