pl. Mirowski Hala Targowa (Mirowska) wschodni i budynek maszynowni