Ratuszowa 17 i Ratuszowa 19domy oficerskie Funduszu Kwaterunku Wojskowego