Tamka 38/40G. Gerlach Fabryka Instrumentów Geodezyjnych i Rysunkowych