Wojskowa Pracownia Weterynaryjna11-ego ListopadaBrechta 16