Starostwo Powiatowe Warszawskie, Wydział Powiatowy w Warszawie6-ego Sierpnia 34