Publiczne Szkoły Powszechne nr 2, nr 9, nr 118, nr 163Barokowa 7