dom Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Banku Gospodarstwa KrajowegoBarska 5 róg Kaliska 6/8