Szkoły Powszechne nr 132, 182, 183Bema 76 róg Siedmiogrodzka