relikty zabudowy działkiBiałoskórnicza 7 [rynek Mariensztacki]; Mariensztat 12