kościół św. Andrzeja Apostoła (obecnie pw. św. Jana Bożego) wraz z klasztorem bonifratrówBonifraterska 12Bonifraterska 10c/12/14