budynek klasztoru bonifratrów (lub szpitala św. Jana Bożego)Bonifraterska 12