budynek Szpitala św. Jana BożegoBonifraterska 12 róg Sapieżyńska