Warszawska Szkoła PielęgniarstwaChałubińskiego 2 róg Koszykowa 78