Dowództwo Korpusu Ochrony PograniczaChałubińskiego 3b róg Oczki 1