Collegium Anatomicum przy Szpitalu Dzieciątka JezusChałubińskiego 5 róg Oczki 2