Zakład Opatrzności Bożej, dawny Przytułek Maryjny i cerkiew pw. Narodzenia Chrystusa PanaChełmska 19