Strzelnica Zakładów Puszkarskich Roberta ZiegleraChocimska 24 róg Parkowa