dawny maneż koszar żandarmerii, dawny Teatr LudowyGrzybowska 34 róg Ciepła 13