kościół pw. Zdjęcia z Krzyża kościół gwardiackiCytadela Fawory nr hip. 1975