Szkoła Zbrojmistrzów - komendantura d. Konwikt Pijarów - Biblioteka, Muzeum i LaboratoriaCytadela Warszawska Fawory nr hip. 1970; nr wojskowy 13