Podwalnia przy bramie PowązkowskiejCytadela Warszawska nr wojskowy 26