Działobitnia placu broni drogi ukrytej przed Bramą PowązkowskąCytadela Warszawska nr wojskowy 141-142