Szkoła Zbrojmistrzów gmach dydaktycznyCytadela Warszawska nr wojskowy 43, 45-47