Magazyn ŻywnościowyCytadela Warszawska nr wojskowy 49