Publiczne szkoły powszechne nr 62, 93, 186, 187Czerniakowska 128