d. Warsztaty Żeglugi ParowejCzerniakowska 160/162 róg Mączna róg Solec 23