Zakład Ubezpieczeń SpołecznychCzerniakowska 231 róg Rozbrat