Stacja Pomp Rzecznych budynek administracyjnyCzerniakowska 124