Dom Spółdzielni Budowy Własnych MieszkańCzerwonego Krzyża 25 róg Wybrzeże Kościuszkowskie 31