budynek szeregowy Kolonii ŁaskiegoDąbrowiecka 18-28