gmach Towarzystwa Ubezpieczeń "Polonia", kamienica Granzowapl. Dąbrowskiego 1 róg Jasna 19