d. pałac Humańskiego połączony ze skrzydłem Collegium NobiliumDługa 13/15 róg Miodowa 26