dom mieszkalny przy II Gimnazjum ŻeńskimDmochowskiego 1 (?)wejście przez kamienicę Górnośląska 10