Pałac Na Górze Pałacyk BranickichFrascati, al. Na Skarpieal. Na Skarpie 20/26