Oberża w Ogrodzie Na GórzeFrascati, al. Na Skarpie