kamienica tzw. "Wójtowska", J. A. JasińskiegoFreta 31 - Rynek Nowego Miasta; Koźla 4