kamienica Franciszka (?) SalwatoraFreta 35; Koźla 8