d. Most Kolejowy kolei obwodowej tzw. II MostWisła